top of page

אבחון גלאוקומה


מעל גיל 40, מומלצת בדיקה שגרתית על ידי רופא עיניים לאבחון גלאוקומה ומחלות עיניים נוספות. בדיקה זו כוללת מדידה של לחץ תוך עיני והסתכלות על עצב הראייה באמצעות עדשה מיוחדת.

במקרים בהם קיים חשד לגלאוקומה, לדוגמה לחץ תוך עיני גבוה מדי או מראה עצב ראייה החשוד לגלאוקומה, מומלץ להרחיב את הבירור ולבצע בדיקות נוספות. בדיקות אלו כוללות מדידה של עובי קרנית מרכזית (פאכימטריה), בדיקת שדה ראייה וצילום OCT של עצב הראייה. במקרים מיוחדים ניתן להיעזר בבדיקות נוספות כגון OCT של שכבת תאי הגנגליון במרכז הראייה או צילום צבע של עצבי הראייה.

בדיקת שדה ראייה מאפשרת מיפוי של איזורים בהם המטופל רואה לעומת איזורים בהם אינו מבחין בגרוי לאור. אחת המגבלות של בדיקה זו היא התלות בשיתוף פעולה של המטופל. לעיתים נזק המופיע בבדיקה ראשונה של שדה ראייה ״משתפר״ בבדיקה חוזרת מכיוון שקיימת עקומת למידה לביצוע הבדיקה.

בניגוד לבדיקת שדה ראיה, בדיקת ה- OCT היא בדיקה אובייקטיבית ואינה תלויה בשיתוף פעולה של המטופל. בדיקה זו מודדת את עובי סיבי עצב הראייה, ויעילה במיוחד לצורך מעקב. במידה וסיבי עצב הראייה פגועים באיזור מסוים, בדיקה זו תדגיש את אותו איזור פגוע, בהשוואה למטופלים באותו גיל ומין בעלי עצב ראייה תקין. גם לבדיקה זו יש מגבלות – לעיתים איכות הצילום אינה מספקת, ולעיתים הבדיקה לא אמינה, לדוגמה במטופלים הסובלים מקוצר ראייה גבוה.Comments


bottom of page