top of page

גלאוקומה בתקופת הקורונה



פרופ’ מיכאל ויסבורד, רופא עיניים ומנתח בכיר במרכז עין טל מסביר על האתגר הגדול של העבודה בתקופת הקורונה: תקופת הקורונה, מלווה באתגרים רבים, במיוחד בקרב האוכלוסייה המבוגרת, אך עם זאת קיימת חשיבות רבה לשמירה על רצף טיפולי במחלות עיניים ולחזרה מדורגת לשיגרה. חשוב להמשיך את הטיפול הקבוע בטיפות עיניים, כפי שהומלץ על ידי הרופא המטפל, ובכל שינוי בראיה לפנות באופן מיידי לבדיקת רופא עיניים. יש לשמור על רצף טיפולי מבחינת ביצוע בדיקות מעקב, כפי שהומלץ על ידי הרופא המטפל, וכל זאת תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. במהלך הביקור במרפאת העיניים, חשוב להקפיד על ריחוק חברתי של שני מטר לפחות, ועל היגיינת ידיים. המטופלים והצוות נדרשים לעטות מסיכה, רצוי ללא פילטר. על פני מכשיר בדיקת העיניים (מנורת הסדק) מותקן חוצץ שקוף המגביר את ההפרדה בין המטופל למטפל על מנת להקטין את הסיכון בהדבקה. אין להגיע לבדיקה במרפאה במקרה של חום, כאבי גרון, אבדן חוש ריח או תסמינים של מערכת הנשימה, או במקרה של מגע עם חולה קורונה ב-14 הימים האחרונים.

תוך הקפדה על כללי ההיגיינה והריחוק החברתי, וחזרה הדרגתית לביצוע בדיקות מעקב תקופתיות, נחזור באופן מדורג לשיגרה ונשמור על בריאות העיניים!


מקור: אתר הפייסבוק של מרכז עין טל - https://www.facebook.com/eintal.medical/posts/2916057585109896


Comentarios


bottom of page