top of page

דוריסטה DURISTA: תרופת שחרור מושהה חדשה לגלאוקומה אושרה על ידי ה FDA האמריקאי

ה FDA האמריקאי אישר לשימוש את השימוש בתרופת משתל חדשה להורדת לחץ תוך עיני. מדובר בתרופה חדשה לשחרור מושהה המכילה בימטופרוסט. המשתל הזעיר מוחדר לעין בפרוצדורה פשוטה ומאפשר הורדה של הלחץ התוך עיני בכ- 30%, בד״כ ללא צורך בשימוש נוסף בטיפות עיניים. התרופה מיועדת לשימוש במשך 4-6 חודשים, אך על פי מחקרים ראשוניים, האפקט הרצוי עשוי להימשך תקופה ארוכה יותר. מדובר בסנונית ראשונה, לקראת אישורן של תרופות נוספות שיאפשרו שחרור מושהה של תרופות להורדת לחץ תוך עיני, ויאפשרו הימנעות או צמצום של השימוש הקבוע בטיפות עיניים במטופלים עם גלאוקומה.


Comentários


bottom of page