top of page

תסמונת ICE וגלאוקומה

תסמונת ICE, או בשמה המלא Iridocorneal Endothelial Syndrome, היא תסמונת עינית נדירה המופיעה בדרך כלל בנשים צעירות (בד״כ בגילאי גילאי 20-50) ובעין אחת בלבד. המאפייינים של התסמונת כוללים שינויים בקרנית (החלון השקוף של העין), שינויים בקשתית (איזור הצבע של העין) וגלאוקומה עם עלייה בלחץ התוך עיני ולעיתים פגיעה בעצב הראיה ושדה הראיה כתוצאה מהלחץ הגבוה.


שינויים בקרנית כוללים אבדן של תאי אנדותל (אחת משכבות הקרנית) ולעיתים כתוצאה מכך בצקת של הקרנית. הקשתית והאישון יכולים להיראות מעוותים - לעיתים נוצרים מספר חרירים או חורים בקשתית במיקומים שונים, או הופעת עיוות של האישון כפי שמופיע בתמונה למעלה. שינויים עלולים להופיע גם בזווית הניקוז של העין: כאשר הזווית נחסמת, הלחץ התוך עיני עלול לעלות וכתוצאה מכך תיתכן גלאוקומה משנית.


לא ידוע הגורם המוביל להיווצרות תסמונת זו. אחת התיאוריות היא שיש קשר לוירוס מסוג הרפס סימפלקס. הסימפטומים כוללים כאב או ירידה בראיה בחלק מהמקרים, ולעיתים ניתן להבחין בשינוי חיצוני במראה הקשתית והאישון.


תסמונת זו מאובחנת על ידי רופא עיניים, ולעיתים קרובות נדרש טיפול או מעקב על ידי מומחה לגלאוקומה. הטיפול כולל איזון של הלחץ התוך עיני על ידי תרופות/טיפות עיניים או לעיתים באמצעות ניתוח להורדת הלחץ בעין. במקרים של בצקת בקרנית, ניתן לטפל בטיפות עיניים, ובחלק מהמקרים יתכן כי יהיה צורך בהשתלת קרנית.


עם טיפול מתאים, אפשר לעיתים קרובות לשלוט בלחץ התוך עיני ולמנוע או להאט משמעותית פגיעה בתפקודי הראייה.


מקור:

bottom of page