top of page
צילום סריקה של עין | טיפול בגלאוקומה

טיפול בגלאוקומה

גלאוקומה, הקרויה גם "הגנב השקט של הראייה", היא מחלת עיניים העלולה לגרום לאבדן ראייה עד כדי עיוורון, במיוחד במקרים בהם היא אינה מטופלת כראוי. עם זאת, התקדמות משמעותית באפשרויות הטיפול מאפשרת ברוב המקרים שימור של תפקודי הראייה. מאמר זה מציג את ההתפתחויות האחרונות בטיפולי גלאוקומה, תוך התייחסות לגישות טיפול מסורתיות וחדשניות.

 

שיטות טיפול מסורתיות בגלאוקומה  

מטרת הטיפול בגלאוקומה היא הורדה של הלחץ התוך עיני. טיפות עיניים, כגון אנלוגים של פרוסטגלנדין, חוסמי בטא, אלפא אגוניסטים וקבוצות נוספות, משמשות במקרים רבים להורדה של הלחץ התוך עיני. ניתן להשתמש גם בתרופות דרך הפה, כמו מעכבי האנזים קרבוניק אנהידראז, יחד עם טיפות עיניים. טיפולי לייזר, כגון לייזר טרבקולופלסטי – Selective Laser Trabeculoplasty SLT , הידוע גם כטיפול לייזר קר לגלאוקומה, וגם טיפול יאג לייזר אירידוטומי Yag Laser Iridotomy, מסייעים בהורדה של הלחץ התוך עיני ויכולים לשפר את ניקוז הנוזלים בעין במקרים של זווית ניקוז צרה.

טיפול ניתוחי מקובל הוא ניתוח טראבקולקטומי  Trabeculectomy (בקיצור טראב) או השתלה של מסתם (מסתם מסוג אחמד או ברוולד – Ahmed valve / Baerveldt tube shunt) -  טיפולים שמטרתם גם הורדה של הלחץ בעין במקרים של גלאוקומה שאינה נשלטת בדרכים אחרות.  

 

התערבויות כירורגיות זעיר פולשניות

טכניקות של ניתוח גלאוקומה זעיר פולשני (MIGS – Minimally Invasive Glaucoma Surgery) הן חלופות כירורגיות עם סיכונים מופחתים, אך גם עם יעילות פחותה יחסית לניתוחים המסורתיים. ניתוחים כגון השתלת צינורית פרסרפלו Preserflo, צינורית מסוג זן Xen, טיפול לייזר Micropulse CPC  - הם כמה דוגמאות לניתוחי MIGS.

 

טיפולים חדשים ועתידיים

טיפולים מבטיחים כוללים שתלי תרופות בשחרור מושהה, ריפוי גנטי והגנה עצבית - נוירופרוטקשן. שתלי תרופות בשחרור ממושך משחררים תרופה להורדת לחץ תוך עיני ברציפות לאורך זמן, ומפחיתים את הצורך בטיפות עיניים בשימוש תכוף. טיפול גנטי נועד לתקן שינויים גנטיים הקשורים לגלאוקומה. הגנה על עצבים מתמקדת בשימור של בריאות עצב הראייה.

 

מבט לעתיד

ההתקדמות הטכנולוגית מאפשר טיפולים טובים ומגוונים יותר לחולי גלאוקומה, כך שלכל מטופל ניתן להתאים טיפול לפי צרכיו. גילוי מוקדם, בדיקות עיניים סדירות והקפדה על תכנית טיפולית מסודרת חיוניים לשימור הראייה. משיטות מסורתיות ועד ניתוחים זעיר פולשניים וטיפולים מתפתחים, למטופלים יש אפשרויות מגוונות.

 

 

לסיכום, טיפול בגלאוקומה נועד לשמר את הראייה ולהאט את התקדמות המחלה. טיפולים כמו שימוש בטיפות עיניים והליכי לייזר, מביאים להפחתה יעילה של הלחץ התוך עיני. ניתוחים מסורתיים וזעיר פולשניים מספקים אפשרויות טיפול חלופיות. טיפולים חדשים הנמצאים בשלבי פיתוח, כגון שתלי תרופות בשחרור מושהה, ריפוי גנטי והגנה עצבית, צפויים להמשיך ולשנות את פני הטיפול בגלאוקומה. ההתקדמות בטיפול בגלאוקומה נותנת תקווה למטופלים ומאפשרת במקרים רבים לשמר את תפקודי הראיה, ואולי בעתיד אף תאפשר לשקם תאי עצב שנפגעו.

bottom of page