top of page
מומחה ברפואת עיניים 
מומחה גלאוקומה
מדידת לחץ תוך עיני | בדיקת אבחון ומעקב אחר גלאוקומה

בדיקת אבחון ומעקב אחר גלאוקומה

קיימות מספר בדיקות שכיחות המומלצות כחלק מתהליך האבחנה והטיפול בגלאוקומה:

02

בדיקת שדה ראיה

בדיקה זו מאפשרת מיפוי של אזורים שונים בשדה הראייה. הבדיקה מזהה אזורים בהם הראייה תקינה לעומת אזורים בהם יש ירידה ביכולת של העין לזהות אור.  

 

במהלך בדיקה זו, האורכת מספר דקות, נבדקת כל עין בנפרד. המטופל מסתכל ישירות לתוך מכשיר שדה הראייה, ומתבקש לזהות אורות הנדלקים וכבים במיקומים שונים. עוצמת האורות משתנה במהלך הבדיקה. בכל פעם בה המטופל מזהה אור, הוא מתבקש ללחוץ על כפתור וכך מתבצע מיפוי של אזורים שונים בשדה הראייה.

01

בדיקת רופא עיניים

בדיקה זו כוללת מדידת לחץ תוך עיני, הסתכלות על חלקי העין השונים כולל זווית הניקוז של העין, ובדיקה מעמיקה של מבנה עצב הראייה.

04

בדיקות נוספות

בדיקות נוספות כוללות מדידה של עובי הקרנית המרכזית, עקומת לחץ תוך עיני ואחרות.

03

בדיקת OCT של עצב הראיה

בדיקת הדמיה בה עצב הראייה מצולם, ומערכת מתוחכמת מודדת את  עובי שכבת סיבי עצב הראייה מסביב למוצא העצב. העובי של הסיבים מושווה לעובי תקין לפי הגיל והמין של הנבדק - וכך ניתן לזהות האם יש הידקקות או פגיעה בסיבי עצב באזור מסוים.

 

 במטופלים עם גלאוקומה צפויה הידקקות של סיבי עצב הראייה, שלעיתים קרובות תואמת את האיזור הפגוע בשדה הראייה.  

פרופ׳ מיכאל ויסבורד הינו רופא-חוקר מוביל בתחום הגלאוקומה בישראל, פרסם עד כה כ- 100 מאמרים מקצועיים, והשתתף בכנסים רפואיים רבים בארץ ובעולם. פרופ' ויסבורד הינו מנתח מומחה גלאוקומה מקבל במרפאתו הפרטית מטופלים בגלאוקומה הפונים באופן פרטי או דרך חברות הביטוח הפרטיות או דרך כללית מושלם לטיפולי גלאוקומה בלבד.

bottom of page