top of page

גלאוקומה טיפולהטיפול בגלאוקומה הוא על ידי הורדת הלחץ התוך עיני. הלחץ נוצר כתוצאה מאיזון בין ייצור נוזל לבין פינוי נוזל בתוך העין. בכל רגע נתון נוצר נוזל על ידי הגוף הציליארי בחלק האחורי יותר של העין, ומתנקז באיזור זווית הניקוז של העין, ב Trabecular Meshwork.

ישנן שלוש דרכים להורדת הלחץ התוך עיני:

טיפות להורדת לחץ

הטיפות יכולות להגביר את פינוי הנוזל מתוך העין או להפחית את ייצור הנוזל בגוף הציליארי. קו ראשון לטיפול בטיפות הוא בד״כ טיפות ממשפחת הפרוסטגלנדינים – טיפות בטוחות מאד לשימוש עם מיעוט יחסי של תופעות לוואי. הטיפות צפויות להוריד את הלחץ התוך עיני עד 30%. דוגמאות למשפחות אחרות של טיפות – חוסמי בטא, מעכבי האנזים אנהידראזה קרבונית, אלפא אגוניסטים, וישנן גם קבוצות חדשות של טיפות שאושרו לאחרונה לשימוש בחו״ל כגון מעכבי האנזים Rock ותרופות אחרות בפיתוח. במקרים מסוימים ניתן להשתמש גם בכדורים להורדת לחץ תוך עיני. פה תמצאו מידע נוסף על טיפול טיפול תרופתי בגלאוקומה

טיפול לייזר קר מסוג SLT

טיפול זה מכוון לאיזור ה- Trabecular Meshwork – זוית הניקוז של העין. קרני לייזר גורמות לשפעול של תאי דלקת שמגיעים לאיזור המטרה ו״מנקים״ את זוית הניקוז. באופן זה הניקוז בעין משתפר והלחץ התוך עיני יורד. מידע נוסף על טיפול לייזר לגלאוקומה SLT

טיפול ניתוחי

הניתוחים השכיחים יותר הם ניתוח טראבקולקטומיה וניתוח השתלת מסתם על שם אחמד. בשני ניתוחים אלה נוצרת מערכת ניקוז חדשה שמורידה את הלחץ בעין. טיפולים חדשים יותר הם ניתוחים זעיר פולשניים או MIGS – Minimally Invasive Glaucoma Surgery. דוגמה לניתוח כזה היא השתלת מסתם זן – צינורית קטנה שמנקזת את הנוזל הנוצר בעין. מידע נוסף על ניתוח לטיפול בגלאוקומה

bottom of page