top of page

גלאוקומה משנית לסטרואידים

גלאוקומה או עליית לחץ משנית לסטרואידים (Steroid Induced Glaucoma) עלולה להיגרם משימוש בסטרואידים בצורות מתן שונות (טיפות עיניים, שימוש בבליעה, משאפים וכו׳). בערך שליש מהאנשים שיקבלו סטרואידים עלולים להעלות את הלחץ בעין, ואצל חולי גלאוקומה ידועים, השכיחות אף גבוהה יותר. העלייה בלחץ מופיעה בד״כ לאחר מספר שבועות של שימוש בסטרואידים.


ישנן טיפות עיניים המכילות סטרואידים הגורמות לעליית לחץ משמעותית יותר (לדוגמה סטרודקס) לעומת טיפות ״חלשות״ יותר (לדוגמה לוטמקס). הזרקת סטרואידים לתוך העין עלולה להיות מלווה בעלייה משמעותית עוד יותר של הלחץ בעין. אחת התיאוריות מציינות ירידה ביכולת פינוי הנוזל מתוך העין בזווית הניקוז כתוצאה משימוש ממושך בסטרואידים.


במקרה של עליית לחץ משמעותית, מומלץ להפסיק או לשנות את הטיפול (לדוגמה להחליף סוג אחד בסוג אחר של טיפות עיניים), או להוריד את הלחץ התוך עיני באמצעות טיפות, כדורים להורדת לחץ תוך עיני או לייזר מסוג SLT. במקרים נדירים יש צורך בהתערבות ניתוחית להורדת הלחץ.Comments


bottom of page