top of page

גלאוקומה פתוחת זווית


קיימים תתי סוגים רבים של גלאוקומה. החלוקה הראשונית לתתי סוגים של גלאוקומה היא על פי מבנה הזווית – גלאוקומה פתוחת זוווית מול גלאוקומה סגורת זווית.

זווית הניקוז של העין נמצאת בין הקרנית (החלון השקוף של העין המצוי בחלק הקדמי ביותר של העין) לקשתית (איזור הצבע של העין). במקרים של גלאוקומה פתוחת זווית קיימים תתי סוגים נוספים, לדוגמה גלאוקומה פתוחת זווית ראשונית (ללא סיבה ברורה) או גלאוקומה פתוחת זווית משנית. גורמים לגלאוקומה פתוחת זווית משנית הם שקיעה של פיגמנט, שקיעה של פתיתים לבנים הקרויים PXF – Pseudoexfoliation או גורמים אחרים. במקרים של גלאוקומה סגורת זווית, קיימים גם כן תתי סוגים שונים – לדוגמה גלאוקומה סגורת זווית ראשונית, או גלאוקומה סגורת זווית משנית לגורמים שונים כגון עדשה תפוחה שסוגרת את הזווית, כלי דם לא תקינים הצומחים באיזור זווית העין וסוגרים את הזווית או גורמים נוספים.

הטיפול בגלאוקומה פתוחת זווית שונה מזה של גלאוקומה סגורת זווית, ולכן חשובה הערכה של זוית הניקוז של העין כחלק מבדיקה והערכה של מטופלים עם גלאוקומה.Commentaires


bottom of page