top of page

מדיטציה להורדת לחץ תוך עיני

מאת פרופ׳ מיכאל ויסבורד


מספר מחקרים הראו כי יש קשר בין לחץ בחיי היום יום (סטרס), לבין עלייה בלחץ התוך עיני, כולל מחקר שבוצע לאחרונה במרכז הרפואי תל אביב (איכילוב).


אולם נשאלת השאלה האם הפחתה של המתח הנפשי יכולה להביא לירידה בלחץ התוך עיני?


תוצאות מחקר מעניין בנושא זה שבוצע בהודו פורסמו לאחרונה בג׳ורנל היוקרתי American Journal of Ophthalmology .


המחקר כלל שתי קבוצות עם לחץ תוך עיני מוגבר – קבוצת המחקר שבה מטופלים קיבלו הדרכה לביצוע מדיטציה מסוג mindfulness-based stress reduction במשך שעה ביום לתקופה של שישה שבועות, וקבוצת ביקורת שלא קיבלה טיפול מסוג זה.


לאחר שישה שבועות הלחץ התוך עיני ירד בקבוצת המחקר שביצעה מדיטציה מדי יום בכ- 4 ממ״כ, לעומת קבוצת הביקורת בה הלחץ בתוך העין לא השתנה כלל. היה גם שיפור משמעותי בהפרשת רמות הקורטיזול בדם (סטרואיד בגופנו העלול להעלות לחץ תוך עיני), ושיפור ברמת זרימות הדם לראש עצב הראייה בעין. כמו כן, איכות החיים הכללית השתפרה באופן משמעותי בקבוצת המחקר בהשוואה לקבוצת הביקורת.


לסיכום, נמצא כי הפחתה של מתח יום יומי באמצעות מדיטציה יכולה בנוסף ליתרונות רבים אחרים גם לסייע להורדה של הלחץ התוך עיני.מקורות:


Dada et al. Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction on Intraocular Pressure in Patients With Ocular Hypertension: A Randomized Control Trial. Am J Ophthalmol. 2022 Jul;239:66-73


Keren et al. Influence of mental stress on intraocular pressure and visual field testing: is there a white coat syndrome in glaucoma? Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2022 Jan;260(1):209-214.bottom of page