top of page

מהי גלאוקומה פיגמנטרית?


גלאוקומה פיגמנטרית הנקראת גם Pigment Dispersion Glaucoma או Pigmentary Glaucoma, נגרמת כתוצאה מפיזור של פיגמנט רב בתוך העין, שקיעה של פיגמנט בזווית הניקוז של העין, וכתוצאה מכך עלייה בלחץ התוך עיני ופגיעה בעצב הראייה ובשדה הראייה.


הפיזור הרב של הפיגמנט בעין נובע מהעובדה שהזונולות (סיבים דקים המחזיקים את העדשה) בתוך העין, משתפשפות בקשתית העין (איזור הצבע של העין) וכתוצאה מכך משתחרר פיגמנט רב בתוך העין. מצב זה נובע מכך שמנח הקשתית הינו קעור – posterior bowing – ולכן נוצר מגע הדוק בין הקשתית לזונולות של העדשה. כאשר האישון מתכווץ או הופך רפוי, המגע בין הקשתית לזונולות מתגבר וכמות רבה יותר של פיגמנט משתחררת. בתמונה למעלה ניתן לראות את איזור השפשוף בקשתית: כאשר מכוונים תאורה ישירות לתוך האישון, ניתן לראות פגמים בקשתית, הקרויים פגמי טרנס אילומינציה – Transillumination defects.


אותו פיגמנט המשתחרר שוקע באיזורים שונים בעין – על פני הקרנית (החלון השקוף של העין), על פני העדשה, וגם בזווית הניקוז של העין. סינדרום פיזור הפיגמנט לכשעצמו קרוי Pigment Dispersion Syndrome, וכאשר הלחץ בעין עולה ונגרמת פגיעה בעצב הראיה, מצב זה קרוי Pigment Dispersion Glaucoma (הסיכון להתפתחות גלאוקומה הוא בכ 30% מהמקרים של סינדרום פיזור הפיגמנט בעין).


הטיפול במקרים בהם הלחץ העיני עולה הוא טיפול להורדת לחץ – באמצעות טיפות, לייזר מסוג SLT Selective Laser Trabeculoplasty, או ניתוח לגלאוקומה. היעילות של טיפול לייזר SLT גבוהה יחסית, אך יש להיזהר במהלך הפעולה לא להשתמש בעוצמות אנרגיה גבוהות שעלולות לגרום לעלייה או SPIKE בלחץ התוך עיני.


לעיתים עלייה של הלחץ בעין מלווה בכאב וסנוור, המופיעים לעיתים במהלך פעילות גופנית מאומצת. חלק מהרופאים ממליצים על ניסיון טיפול בטיפות מכווצות אישון במהלך פעילות גופנית על מנת להקטין עלייה משמעותית בלחץ ולטפל בסימפטומים אלו.


במקרים של גלאוקומה פיגמנטרית, עליות הלחץ עשויות להפסיק לאחר שנים, מצב הקרוי burnout.


באמצעות אבחון מוקדם וטיפול מתאים, ניתן לעיתים קרובות למנוע פגיעה בראייה בגלאוקומה מסוג זה.

bottom of page