top of page

גלאוקומה עם זווית פתוחה / סגורה

גלאוקומה היא מחלה של עצב הראיה, הכבל המחבר בין העין למוח ומעביר את המידע הראייתי. קיימים תתי סוגים שונים של גלאוקומה, והחלוקה העיקרית בין תתי הסוגים נעשית לפי המבנה האנטומי של זווית הניקוז של העין: גלאוקומה עם זווית פתוחה / גלאוקומה עם זווית סגורה.


מהי זווית הניקוז של העין?

נוזל נוצר באופן קבוע בחלק האחורי של העין, ומתנקז בחלק הקדמי של העין באיזור הקרוי זווית הניקוז של העין (ראה איור: הזווית נמצאת בין הקשתית Iris – איזור הצבע של העין, לקרנית Cornea – החלון השקוף של העין; המסלול אותו עובר נוזל הניקוז מתואר על ידי חץ צהוב. מקור: American Academy of Ophthalmology).גלאוקומה עם זווית פתוחה


ברוב מקרי הגלאוקומה, זווית הניקוז נראית פתוחה והגלאוקומה מסווגת כגלאוקומה פתוחת זווית - Open Angle Glaucoma.


לעיתים אין לגלאוקומה גורם ברור, ואז הגלאוקומה מסווגת כגלאוקומה פתוחת זווית ראשונית - Primary Open Angle Glaucoma. לעיתים העלייה בלחץ נגרמת כתוצאה מגורם משני ברור כמו הצטברות פיגמנט בתוך העין השוקע בזווית הניקוז (גלאוקומה פיגמנטרית), או הצטברות של משקעים הקרויים פסאודו-אקספוליאציה בזווית הניקוז (גלאוקומה מסוג PXF). מקרים אלו קרויים גם גלאוקומה פתוחת זווית שניונית Secondary Open Angle Glaucoma.גלאוקומה עם זווית סגורה


ישנם מקרי גלאוקומה בהם הזווית נראית צרה או סגורה, והאבחנה נעשית על ידי רופא עיניים / מומחה לגלאוקומה בבדיקה הנקראת גוניוסקופיה, במהלכה ניתן להעריך את המבנים האנטומיים בזווית הניקוז. במקרים של גלאוקומה עם זווית צרה, יש לעיתים קרובות צורך ביצוע טיפול לייזר מניעתי הקרוי אירידוטומיה בלייזר, עליו ניתן לקרוא בהרחבה בקישור הבא.


גלאוקומה עם זווית צרה - Angle-Closure Glaucoma, גם היא מסווגת לתתי סוגים שונים, לדוגמה גלאוקומה כתוצאה מהתנפחות / גדילה של העדשה בעין הגורמת להיצרות משנית של הזווית, או גלאוקומה הנגרמת מצמיחת כלי דם לא תקינים הסוגרים את זווית הניקוז של העין, העלולה להופיע במטופלים עם סוכרת קשה או לאחר חסימה של כלי דם ברשתית.


קיימים למעלה מעשרים תתי סוגים של גלאוקומה והטיפול בין תתי הסוגים השונים עשוי להשתנות כתלות בסוג הגלאוקומה.

Comments


bottom of page